Mackie DL 16S Digital mixer

Mackie DL 16S Digital mixer

  • Mã sản phẩm: Mackie DL 16S Digital mixer
  • Tình trạng: Còn trong kho
Liên hệ

Mackie DL 16S Digital mixer

Chuẩn bị ra mắt cùng hội anh em Digital Mixer
Mackie DL 16S (chưa có giá chính thức), rất đáng chờ đợi...
---------
Product Highlights:
- Complete Wireless Control, Built-In Wi-Fi
- 16 Mic Inputs with Onyx+ Recallable Pres
- 8 Fully-Assignable XLR Outputs
- 4 Band EQ, HPF & Dynamics on Each Input
- 13 Output Busses w/ EQ & Alignment Delay
- 31-Band Graphic EQ on Output Busses
- 6 x VCAs & 6 x Mute Groups
- 4 FX Processors with Reverbs & Delays
- iOS, Android, Mac, Windows
- 16x16 USB 2.0 Interface


Liên hệ với chúng tôi