Đổi hàng trong 7 ngày tại pjaudio.com


Duy nhất tại Việt Nam với chế độ đổi hàng khác trong 7 ngày đầu sử dụng từ khi nhận được hàng. Chỉ có tại www.pjaudio.com.

Duy nhất tại Việt Nam với chế độ đổi hàng khác trong 7 ngày đầu sử dụng từ khi nhận được hàng. Chỉ có tại www.pjaudio.com. (Chỉ áp dụng với sản phẩm vang cơ, vang số)

Nếu chưa ưng ý về sản phẩm quý khách có thể đổi ngay sang sản phẩm khác trong 7 ngày đầu tiên sử dụng với mức triết khấu hao -10% giá trị sản phẩm. (Chỉ áp dụng với sản phẩm vang cơ, vang số)

Để biết thêm thông tin xin quý khách vui lòng liên hệ 0977 580 060.

Viết bình luận

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký trước khi bình luận
Liên hệ với chúng tôi